Kredīts
biznesam

Esošajiem vai topošajiem saimnieciskās darbības veicējiem apgrozāmajiem līdzekļiem, darba materiālu/tehnikas iegādei vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Periods:
Līdz 15 gadiem

Procentu likme gadā:
No 9% + EURIBOR

Nodrošinājums:
Nekustamais īpašums